Publicacions

Circular full d'activitats - Revista Comunicats

El full d’activitats de lliurament bimensual pels nostres associats, és un punt d’informació immediata que conté informació de caire social i del dia a dia de la nostra entitat.

També compta amb seccions fixes sobre fires, planes webs, llocs a visitar, conferències i cursos...

Revista Comunicats

La revista Comunicats te un valor important en la nostra associació. D’aparició anual és un element difusor de la paleontologia a casa nostra.

La revista Comunicats dirigit a un públic general però sense perdre la perspectiva de la investigació, i compleix una doble finalitat:

• És un valor afegit que es lliura als nostres associats.
• És un mitjà d’intercanvi d’altres revistes amb institucions nacionals i estrangeres.